Hỏi đáp

Camera bị màn hình đen

Nhà tôi đang có 1 hệ thống camera gồm 4 mắt, không hiểu sao 2 hôm nay con camera số 2 bị màn hình đen không lên hình.

THP có thể cho kỹ thuật đến xem xét được không?

Xin cảm ơn rất nhiều!

Nhà tôi đang có 1 hệ thống camera gồm 4 mắt, không hiểu sao 2 hôm nay con camera số 2 bị màn hình đen không lên hình.

THP có thể cho kỹ thuật đến xem xét được không?

Xin cảm ơn rất nhiều!

Bình luận