Công ty cổ phần Đức Hoàng

Công ty cổ phần Đức Hoàng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC HOÀNG

(DUC HOANG.,JSC)

  Địa chỉ: Ngã 3 Đa Phúc, Phường Đa Phúc, Quận Dương Kinh, Hải Phòng

  Mã số thuế: 0200511731 (30-01-2003)

  Người ĐDPL: Bùi Quyết Thắng

  Ngày hoạt động: 30-01-2003

  Giấy phép kinh doanh: 0200511731 ()

  Lĩnh vực: Bán buôn kim loại và quặng kim loại

Giới thiệu

Công ty cổ phần Đức Hoàng

Công ty cổ phần Đức Hoàng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC HOÀNG

(DUC HOANG.,JSC)

  Địa chỉ: Ngã 3 Đa Phúc, Phường Đa Phúc, Quận Dương Kinh, Hải Phòng

  Mã số thuế: 0200511731 (30-01-2003)

  Người ĐDPL: Bùi Quyết Thắng

  Ngày hoạt động: 30-01-2003

  Giấy phép kinh doanh: 0200511731 ()

  Lĩnh vực: Bán buôn kim loại và quặng kim loại